Witamy na stronie firmy Eurocement

Firma Eurocement s.j A. Kwiatkowski i wspólnicy działa na rynku materiałów budowlanych od 15 kwietnia 2005 roku, kiedy to rozpoczęła swoja działalność, oferując wysokiej jakości cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 32,5 N, CEM II/B-V 32,5R oraz CEM II/B-V 42,5 N, CEM II/B-V 42,5 R których jest producentem. Wymienione cementy sprzedaje w 25 kilogramowych workach lub luzem w wyspecjalizowanych cemento-naczepach, które przeznaczone są do przewozów materiałów sypkich.

Posiadamy swoje własne laboratorium, w którym codziennie wykonujemy badania naszego wyrobu. Naszą cecha wyróżniającą w śród innych cementowni to przede wszystkim bardzo krótki czas realizacji zamówienia.